FANDOM张韩紫陌

Zhang HanZiMo

Idols Ft
BEJ48 1st Gen


Zp 70072

Information

  • 昵称 (Nickname): Yukari
  • 生日 (Birthday): 2000-01-31
  • 岁数 (Age): 20 Years Old
  • 星座 (Constellation): 水瓶座 (Aquarius)
  • 出生地 (Birthplace): 北京, 中国 (Beijing, China)
  • 身高 (Height): 162 cm
  • 个人特长 (Personal Specialties): 名字特长 (Long Name)
  • 兴趣爱好 (Hobbies): 日剧 (Japanese Dramas)、音游 (Music Games)、看书 (Reading)、美食 (Food)
  • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)www.bej48.com


Member History

BEJ48 1st Gen >> Team J >> Idols Ft

2016

2019


Idols Ft logo Idols Ft
(Active Members)
SNH48 Jiang XinXiong QinXian
BEJ48 Gao WeiRanLan HaoLi HongYaoQiao YuKeWang JiaYuYang YuXinZhang HanZiMo
GNZ48 Gao XueYiLai JunYiZhao YiMinZhou QianYu
SHY48 Bian JiaNingFeng JiaBaoLi HuiLi SuHongLiu YuQingWang ZiYang YunHan
Zhang YouNingZheng ShiQiZhu Yan
CKG48 Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanLiang JingJinDai ZiWeiHuang WanYing
Lei YuXiaoLiang JingJinLiu YiHanMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian MiTian QianLanTu XiuWenTu XiuWenWang MengZhuWei XiaoYan
Wu XueYuYu YunXuanYu YunXuanZuo Xin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.