FANDOM魏小燕

Wei XiaoYan

Idols Ft
CKG48 2nd Gen


Zp 70055

Information

 • 昵称 (Nickname): 小燕子 (XiaoYanZi)、小卷毛 (XiaoJuanMao)
 • 生日 (Birthday): 1997-02-21
 • 岁数 (Age): 23 Years Old
 • 星座 (Constellation): 双鱼座 (Pisces)
 • 出生地 (Birthplace): 福建, 中国 (Fujian, China)
 • 身高 (Height): 158 cm
 • 个人特长 (Personal Specialties): 智商爆表 (IQ Bursts),琴 (Piano),棋 (Chess),书画都会一点 (Calligraphy and Painting)
 • 兴趣爱好 (Hobbies): 喜欢看美食视频 (Enjoy Watching Food Videos),玩游戏 (Playing Games)
 • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)idft.snh48.com


Member History

CKG48 2nd Gen >> CKG48 Trainee >> Team K >> Idols Ft >> CKG48 >> Idols Ft

2018

 • Apr 07:
  • Joined CKG48 2nd Gen
  • Joined CKG48 Team Trainees
 • May 20: Promoted to CKG48 Team K

2019

2020


Idols Ft logo Idols Ft
(Active Members)
SNH48 Jiang XinXiong QinXian
BEJ48 Gao WeiRanLan HaoLi HongYaoQiao YuKeWang JiaYuYang YuXinZhang HanZiMo
GNZ48 Gao XueYiLai JunYiZhao YiMinZhou QianYu
SHY48 Bian JiaNingFeng JiaBaoLi HuiLi SuHongLiu YuQingWang ZiYang YunHan
Zhang YouNingZheng ShiQiZhu Yan
CKG48 Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanLiang JingJinDai ZiWeiHuang WanYing
Lei YuXiaoLiang JingJinLiu YiHanMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian MiTian QianLanTu XiuWenTu XiuWenWang MengZhuWei XiaoYan
Wu XueYuYu YunXuanYu YunXuanZuo Xin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.