FANDOM


Logo-snh48 Logo-bej48 Logo-gnz48
荣誉毕业生 (SNH48 Group Honorary Graduate) 明星殿堂 (SNH48 Group Star Palace)
SNH48 GNZ48
Team SII Team HII Team G Team Z
Team NII Team X Team NIII GNZ48 Trainees
BEJ48 GNZ48 Class 4 GNZ48 Class 8
IDOLS Ft CKG48
海外练习生 (SNH48 Group Overseas Trainee)
Team n logo
Captain 队长:
NONE
Co-Captain 副队长:
NONE

History of Team NII

2013

 • Nov 02 -《剧场女神》Premiere Show
 • Nov 11 - SNH48 Team NII is formed with 24 Members
  • (Members Count: 24) Chen JiaYao, Chen JiaYing, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Hu SiYi, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Lv SiQin, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Wang JiaLu, Wang YiJun, Xu YanYu, Yang YaRu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhao Yue

2014

 • Jan 18 - Lin SiYi appointed as Temporary Captain
 • Apr 02
  • Contractual Member System introduced
  • Hu SiYi, Wang JiaLu, Wang YiJun & Yang YaRu became contractual members
  • Lv SiQin graduated from SNH48
   • (Members Count: 19) Chen JiaYao, Chen JiaYing, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu YanYu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhao Yue
 • Apr 17 - 2nd Gen Member (Chen WenYan) joined Team NII
  • (Members Count: 20) Chen JiaYao, Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu YanYu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhao Yue
 • Apr 19 -《剧场女神》Final Show
 • Apr 25
  • Chen JiaYao moved to Contractual Member Status
  • 《逆流而上》Premiere Show
   • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu YanYu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhao Yue
 • May 09 - Xu YanYu appointed as Captain
 • Sep 05 - 3rd Gen Members (Li Xuan, Zhang YuXin, Zhou ShuYan) joined Team NII
  • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li Xuan, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu YanYu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou ShuYan
 • Oct 04 -《逆流而上》Final Show
 • Oct 11 -《前所未有》Premiere Show
 • Oct 30 - Zhou ShuYan moved to Contractual Member Status
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li Xuan, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu YanYu, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue

2015

 • Jan 08
  • Xu YanYu moved to Contractual Member Status
  • Zhou ShuYan graduated from SNH48
   • (Members Count: 20) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li Xuan, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Feb 13 - Feng XinDuo appointed as Captain and Huang TingTing appointed as Co-Captain
 • Mar 17 - Li Xuan moved to Contractual Member Status
  • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Apr 18 -《前所未有》Final Show
 • Apr 24 -《我的太阳》Premiere Show
 • Sep 13
  • 5th Gen Members (Liu ShiLei, Zhou Yi) joined Team NII
  • Contractual Member System cancelled, all contractual members dismissed from SNH48
   • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu ShiLei, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi

2016

 • Jan 10 -《我的太阳》Final Show
 • Jan 15 -《十八个闪耀瞬间》Premiere Show
 • Mar 26
  • 6th Gen Members (Deng YanQiuFei, Huang TongYang, Qian Yi) joined Team NII
  • Liu ShiLei graduated from SNH48
   • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen WenYan, Deng YanQiuFei, Dong YanYun, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Meng Yue, Qian Yi, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Jul 16 -《十八个闪耀瞬间》Final Show
 • Jul 22 -《专属派对》Premiere Show
 • Jul 30 - Dong YanYun and Meng Yue moved to hiatus
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Deng YanQiuFei, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Qian Yi, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Aug 14 - Deng YanQiuFei and Qian Yi dismissed from SNH48
  • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Lu Ting, Luo Lan, Tang AnQi, Wan LiNa, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Sep 15 - 7th Gen Members (Jiang ZhenYi, Liu JuZi, Liu Ying, Xu Yi, Xu Zhen, Zhang YaMeng) joined Team NII
  • (Members Count: 25) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Luo Lan, Tang AnQi, Wan LiNa, Xu Yi, Xu Zhen, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YaMeng, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Oct 25 - Tang AnQi moved to hiatus
  • (Members Count: 24) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Luo Lan, Wan LiNa, Xu Yi, Xu Zhen, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YaMeng, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi

2017

 • May 19 - Luo Lan and Xu Zhen moved to hiatus
  • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YaMeng, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • May 28 - 8th Gen Member (Jin YingYue) joined Team NII
  • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YaMeng, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Jun 16 - Luo Lan graduated from SNH48
 • Sep 09 - Zhang YaMeng moved to hiatus
  • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Sep 10 - 8th Gen Member (Ge JiaHui) joined Team NII
  • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Ge JiaHui, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Sep 16 -《专属派对》Final Show
 • Oct 04 - 8th Gen Member (Ma Fan) joined Team NII
  • (Members Count: 24) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Ge JiaHui, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Ma Fan, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Oct 07 -《以爱之名》Premiere Show
 • Nov 02 -《以爱之名》Final Show
 • Nov 06 - Ge JiaHui moved to hiatus
  • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Ma Fan, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
 • Nov 11 -《以爱之名 2.0》Premiere Show
 • Dec 15
  • Ju JingYi promoted to SNH48 Group Star Palace
  • Zhou Yi moved to hiatus
   • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Ma Fan, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YuXin, Zhao Yue

2018

 • Jan 24 - Gong ShiQi and Zeng YanFen moved to hiatus
  • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Ma Fan, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Feb 03 - SNH48 Team Shuffle
  • Guo QianYun, Hao WanQing, Liu PeiXin, Tao BoEr, Xie Ni, Yan JiaoJun, Zhang Yi transferred to Team NII
  • Lin SiYi, Li YiTong, Wan LiNa transferred to Team HII
  • Ma Fan transferred to Team Ft
  • Huang TongYang, Liu Ying demoted to SNH48 Trainee
  • Yi JiaAi appointed as Captain and He XiaoYu appointed as Co-Captain
   • (Members Count: 20) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Guo QianYun, Hao WanQing, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu JuZi, Liu PeiXin, Lu Ting, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yan JiaoJun, Yi JiaAi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Apr 27 - Team Ft Members Li MeiQi, Ma Fan, Zhang Xi hold a concurrency with Team NII
  • (Members Count: 23) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Guo QianYun, Hao WanQing, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu JuZi, Liu PeiXin, Lu Ting, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yan JiaoJun, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • May 17 - Xu Yi and Yan JiaoJun moved to hiatus
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Guo QianYun, Hao WanQing, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu JuZi, Liu PeiXin, Lu Ting, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Aug 09 - Xu Yi returns to Team NII
  • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Guo QianYun, Hao WanQing, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu JuZi, Liu PeiXin, Lu Ting, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue
 • Sep 09 - 10th Gen Members (Liu Jie, Luan JiaYi, Zhou RuiLin) joined Team NII
  • (Members Count: 25) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Guo QianYun, Hao WanQing, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu Jie, Liu JuZi, Liu PeiXin, Lu Ting, Luan JiaYi, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou RuiLin
 • Oct 01 - Guo QianYun, Hao WanQing, Liu JuZi and Liu PeiXin moved to hiatus
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu Jie, Lu Ting, Luan JiaYi, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou RuiLin
 • Oct 13 -《以爱之名 2.0》Final Show
 • Nov 02 -
  • 《N.E.W》Premiere Show
  • 11th Gen Member (Yan Qin) joined Team NII
  • Chen WenYan moved to hiatus
   • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu Jie, Lu Ting, Luan JiaYi, Ma Fan, Tao BoEr, Xie Ni, Xu Yi, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou RuiLin
 • Dec 29 - Tao BoEr moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu Jie, Lu Ting, Luan JiaYi, Ma Fan, Xie Ni, Xu Yi, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou RuiLin

2019

 • Jan 19 - SNH48 Group Strategy Shuffle
  • Li MeiQi, Lu TianHui, Ma Fan, Wang ShiMeng, Zhang Xi, Zhao JiaRui, Zhou ShiYu transferred to Team NII
  • Xu Yi transferred to Idols Ft
  • Zhou RuiLin transferred to Overseas Trainee Team
  • Dong YanYun, Guo QianYun, Ge JiaHui, Liu JuZi, Meng Yue, Xu Zhen graduated from SNH48
   • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Li MeiQi, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Luan JiaYi, Ma Fan, Wang ShiMeng, Xie Ni, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou ShiYu
 • May 04 -《N.E.W》Final Show
 • May 10 -《时之卷》Premiere Show
 • Sep 27 - Li MeiQi and Luan JiaYi moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Ma Fan, Wang ShiMeng, Xie Ni, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou ShiYu
 • Nov 17
  • Overseas Trainee Zhou RuiLin transferred to Team NII
  • 13th Gen Member (Zhang RuiJie) joined Team NII
   • (Members Count: 22) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Huang TingTing, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Ma Fan, Wang ShiMeng, Xie Ni, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou RuiLin, Zhou ShiYu
 • Dec 14 -《N.E.W 2.0》Premiere Show
 • Dec 21 - Huang TingTing moved to hiatus
  • (Members Count: 21) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Ma Fan, Wang ShiMeng, Xie Ni, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou RuiLin, Zhou ShiYu

2020

 • Jan 10 - Ma Fan and Xie Ni moved to hiatus
  • (Members Count: 19) Chen JiaYing, Feng XinDuo, He XiaoYu, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Liu Jie, Lu TianHui, Lu Ting, Wang ShiMeng, Yan Qin, Yi JiaAi, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhao Yue, Zhou RuiLin, Zhou ShiYu

Stages by SNH48 Team NII
No Name Show Dates
NII1 剧场女神 (Goddess of the Theater) Nov 02 2013 - Apr 19 2014
NII2 逆流而上 (Forward Upward Circling) Apr 25 2014 - Oct 04 2014
NII3 前所未有 (Untrodden Field) Oct 11 2014 - Apr 18 2015
NII4 我的太阳 (My Sun) Apr 24 2015 - Jan 10 2016
NII5 十八个闪耀瞬间 (Eighteen Shining Moments) Jan 15 2016 - Jul 16 2016
NII6 专属派对 (Exclusive Party) Jul 22 2016 - Sep 16 2017
NII7 以爱之名 (In the Name of Love) Oct 07 2017 - Nov 02 2017
NII7.5 以爱之名 2.0 (In the Name of Love 2.0) Nov 11 2017 - Oct 13 2018
NIIW1 N.E.W Nov 02 2018 - May 04 2019
NII8 时之卷 (Volume of Time) May 10 2019 - Now
NIIW1.5 N.E.W 2.0 Dec 14 2019 - Now

Members who are transferred out of this team (In Alphabetical Order)


Members who are on hiatus (In Alphabetical Order)


Members who have graduated (In Alphabetical Order)

 • 陈嘉瑶 Chen JiaYao (SNH48 2nd Gen)
 • 邓艳秋菲 Deng YanQiuFei (SNH48 6th Gen)
 • 董艳芸 Dong YanYun (SNH48 2nd Gen)
 • 葛佳慧 Ge JiaHui (SNH48 8th Gen)
 • 郭倩芸 Guo QianYun (SNH48 8th Gen)
 • 胡思奕 Hu SiYi (SNH48 2nd Gen)
 • 李璇 Li Xuan (SNH48 3rd Gen)
 • 刘菊子 Liu JuZi (SNH48 7th Gen)
 • 刘诗蕾 Liu ShiLei (SNH48 5th Gen)
 • 罗兰 Luo Lan (SNH48 2nd Gen)
 • 吕思琴 Lv SiQin (SNH48 2nd Gen)
 • 孟玥 Meng Yue (SNH48 2nd Gen)
 • 钱艺 Qian Yi (SNH48 6th Gen)
 • 王佳路 Wang JiaLu (SNH48 2nd Gen)
 • 王依君 Wang YiJun (SNH48 2nd Gen)
 • 徐言雨 Xu YanYu (SNH48 2nd Gen)
 • 徐真 Xu Zhen (SNH48 7th Gen)
 • 杨雅如 Yang YaRu (SNH48 2nd Gen)
 • 曾艳芬 Zeng YanFen (SNH48 2nd Gen)
 • 周淑妍 Zhou ShuYan (SNH48 3rd Gen)

Zp 10234
柏欣妤
Bai XinYu
Zp 10235
陈倩楠
Chen QianNan
Zp 10118
胡晓慧
Hu XiaoHui
Zp 10178
金莹玥
Jin YingYue
Zp 10201
刘洁
Liu Jie
Zp 10236
刘姝贤
Liu ShuXian
Zp 10237
刘闲
Liu Xian
Zp 10207
卢天惠
Lu TianHui
Zp 10030
陆婷
Lu Ting
Zp 10238
青钰雯
Qing YuWen
Zp 10239
苏杉杉
Su ShanShan
Zp 10205
颜沁
Yan Qin
Zp 10249
杨宇馨
Yang YuXin
Zp 10240
张怀瑾
Zhang HuaiJin
Zp 10225
张睿婕
Zhang RuiJie
Zp 10195
张茜
Zhang Xi
Zp 10241
张笑盈
Zhang XiaoYing
Zp 10141
张怡
Zhang Yi
Zp 10076
张雨鑫
Zhang YuXin
Zp 10209
赵佳蕊
Zhao JiaRui
Zp 10037
赵粤
Zhao Yue
Zp 10196
周诗雨
Zhou ShiYu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.