FANDOM任玥霖

Ren YueLin

Idols Ft
BEJ48 1st Gen


Zp 70042

Information

  • 昵称 (Nickname): 好好 (HaoHao)
  • 生日 (Birthday): 2001-10-23
  • 岁数 (Age): 18 Years Old
  • 星座 (Constellation): 天蝎座 (Scorpio)
  • 出生地 (Birthplace): 湖南, 中国 (Hunan, China)
  • 身高 (Height): 160 cm
  • 个人特长 (Personal Specialties): 唱歌跳舞 (Singing and Dancing)、日语 (Japanese)、配音 (Dubbing)、剑道 (Kendo)
  • 兴趣爱好 (Hobbies): 打游戏 (Playing Games)、吃 (Eat)
  • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)www.bej48.com


Member History

BEJ48 1st Gen >> Team J >> Idols Ft

2016

2019


Idols Ft logo Idols Ft
(Active Members)
SNH48 Jiang XinXiong QinXian
BEJ48 Gao WeiRanLan HaoLi HongYaoQiao YuKeWang JiaYuYang YuXinZhang HanZiMo
GNZ48 Gao XueYiLai JunYiZhao YiMinZhou QianYu
SHY48 Bian JiaNingFeng JiaBaoLi HuiLi SuHongLiu YuQingWang ZiYang YunHan
Zhang YouNingZheng ShiQiZhu Yan
CKG48 Cao LuDanDai ZiWeiHuang WanYingLei YuXiaoLiang JingJinLiu YiHanMao YiHan
Peng YuHanQiao YuZhenTian MiTian QianLanTu XiuWenWang MengZhu
Wei XiaoYanWu XueYuYu YunXuanZuo Xin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.