FANDOM刘宇晴

Liu YuQing

Idols Ft
SHY48 4th Gen


Zp 70031

Information

  • 昵称 (Nickname): 晴晴 (QingQing)、丸子 (WanZi)
  • 生日 (Birthday): ????-03-29
  • 岁数 (Age): ?? Years Old
  • 星座 (Constellation): 白羊座 (Aries)
  • 出生地 (Birthplace): 辽宁, 中国 (Liaoning, China)
  • 身高 (Height): 165 cm
  • 个人特长 (Personal Specialties): 舞蹈 (Dance)
  • 兴趣爱好 (Hobbies): 跳舞 (Dancing)、购物 (Shopping)、看电影 (Watching Movies
  • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)idft.snh48.com


Member History

SHY48 4th Gen >> SHY48 Team Trainees >> Idols Ft

2018

2019


Idols Ft logo Idols Ft
(Active Members)
SNH48 Jiang XinXiong QinXian
BEJ48 Gao WeiRanLan HaoLi HongYaoQiao YuKeWang JiaYuYang YuXinZhang HanZiMo
GNZ48 Gao XueYiLai JunYiZhao YiMinZhou QianYu
SHY48 Bian JiaNingFeng JiaBaoLi HuiLi SuHongLiu YuQingWang ZiYang YunHan
Zhang YouNingZheng ShiQiZhu Yan
CKG48 Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanLiang JingJinDai ZiWeiHuang WanYing
Lei YuXiaoLiang JingJinLiu YiHanMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian MiTian QianLanTu XiuWenTu XiuWenWang MengZhuWei XiaoYan
Wu XueYuYu YunXuanYu YunXuanZuo Xin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.