FANDOM梁晶金

Liang JingJin

Team CKG48
CKG48 4th Gen


Zp 70097

Information

  • 昵称 (Nickname): 亮晶晶 (LiangJingJing)、脆骨 (Brittle Bone)、鸫鸫 (DongDong)
  • 生日 (Birthday): ????-02-11
  • 岁数 (Age): ?? Years Old
  • 星座 (Constellation): 水瓶座 (Aquarius)
  • 出生地 (Birthplace): 四川, 中国 (Sichuan, China)
  • 身高 (Height): 170 cm
  • 个人特长 (Personal Specialties): 手工制作 (Handicraft)、脑洞大 (Huge Imagination)
  • 兴趣爱好 (Hobbies): 汉服 (Han Outfit)、宅舞 (ZhaiWu)、塔罗牌 (Tarot)、五子棋 (Gomoku)
  • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)idft.snh48.com


Member History

CKG48 4th Gen >> Idols Ft & CKG48

2020


CKG48
Members Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanJiang XinLi HuiLai JunYiLiang JingJin
Liu YiHanLei YuXiaoMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian QianLanTu XiuWenWang JiaYuWang MengZhuWu XueYu
Yang YunHanYu YunXuanZhou QianYuZuo XinZhang YouNing
Stages CKG48 Special Stage
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.