FANDOM李慧

Li Hui

Team SII & CKG48
SHY48 1st Gen


Zp 70022

Information

 • 昵称 (Nickname): 李晴天 (LiQingTian)、兔牙 (TuYa)
 • 生日 (Birthday): 1996-11-08
 • 岁数 (Age): 23 Years Old
 • 星座 (Constellation): 天蝎座 (Scorpio)
 • 出生地 (Birthplace): 河北, 中国 (Hebei, China)
 • 身高 (Height): 170 cm
 • 个人特长 (Personal Specialties): 不挑食 (Not Picky)
 • 兴趣爱好 (Hobbies): 跳舞 (Dancing)、手游 (Mobile Games)、看电影 (Watching Movies)、旅行 (Travelling)
 • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)www.snh48.com


Election History

General Election 1st Preliminaries 2nd Preliminaries Final Rank Votes ▲/▼
7th 18th 33rd 31st 185,857 NEW

TOP 1st Preliminaries 2nd Preliminaries Final Rank ▲/▼
2018 TOP 16 SHY48 TOP 4 SHY48 TOP 6 SHY48 TOP 6 NEW
2020 TOP 7 CKG48 TOP 1 CKG48 TOP 1 CKG48 TOP 1 NEW

Member History

SHY48 1st Gen >> Team SIII >> Idols Ft >> CKG48 >> Team SII & CKG48

2017

 • Jan 12:
  • Joined SHY48 1st Gen
  • Joined SHY48 Team SIII

2019

2020


Team s logo Team SII
Captains Captain: NONE • Co-Captain: NONE
Members Bian ChuXianChen YuZiDuan YiXuanFeng YuTingHuang EnRuJiang YunLi Hui
Liu ChenXueLiu LiQianLiu QianQianLiu ZengYanLu YeHuiMa YuLingNing Ke
Peng JiaMinShao XueCongShen XiaoAiSun RuiTian ShuLiWang QiuRuWen JingJie
Yan MingJunYou MiaoYuan YuZhenZhao TianYang
Stages 最后的钟声响起永恒之光不眠之夜勇气重生让梦想闪耀十八个闪耀瞬间
心的旅程第48区美丽48区重生计划
CKG48
Members Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanJiang XinLi HuiLai JunYiLiang JingJin
Liu YiHanLei YuXiaoMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian QianLanTu XiuWenWang JiaYuWang MengZhuWu XueYu
Yang YunHanYu YunXuanZhou QianYuZuo XinZhang YouNing
Stages CKG48 Special Stage
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.