FANDOM黄琬璎

Huang WanYing

Idols Ft
CKG48 1st Gen


Zp 70018

Information

 • 昵称 (Nickname): 樱桃小丸子 (YingTao XiaoWanZi)、小樱桃 (XiaoYingTao)、车厘子 (CheLiZi)、撒库 (SaKu)
 • 生日 (Birthday): 1998-03-24
 • 岁数 (Age): 22 Years Old
 • 星座 (Constellation): 白羊座 (Aries)
 • 出生地 (Birthplace): 中国 四川 (Sichuan, China)
 • 身高 (Height): 160 cm
 • 个人特长 (Personal Specialties): 画画 (Drawing)、配音 (Dubbing)
 • 兴趣爱好 (Hobbies): 画画 (Drawing)、配音 (Dubbing)
 • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)idft.snh48.com


Member History

CKG48 1st Gen >> Team K >> Idols Ft >> CKG48 >> Idols Ft

2017

 • Oct 27:
  • Joined CKG48 1st Gen
  • Joined CKG48 Team K

2019

2020


Idols Ft logo Idols Ft
(Active Members)
SNH48 Jiang XinXiong QinXian
BEJ48 Gao WeiRanLan HaoLi HongYaoQiao YuKeWang JiaYuYang YuXinZhang HanZiMo
GNZ48 Gao XueYiLai JunYiZhao YiMinZhou QianYu
SHY48 Bian JiaNingFeng JiaBaoLi HuiLi SuHongLiu YuQingWang ZiYang YunHan
Zhang YouNingZheng ShiQiZhu Yan
CKG48 Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanLiang JingJinDai ZiWeiHuang WanYing
Lei YuXiaoLiang JingJinLiu YiHanMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian MiTian QianLanTu XiuWenTu XiuWenWang MengZhuWei XiaoYan
Wu XueYuYu YunXuanYu YunXuanZuo Xin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.