FANDOM高蔚然

Gao WeiRan

Idols Ft
BEJ48 4th Gen


Zp 70096

Information

 • 昵称 (Nickname): 艾丽 (AiLi), 艾琳娜 (AiLinNa)
 • 生日 (Birthday): 1997-10-08
 • 岁数 (Age): 23 Years Old
 • 星座 (Constellation): 天秤座 (Libra)
 • 出生地 (Birthplace): 河南, 中国 (Henan, China)
 • 身高 (Height): 166 cm
 • 个人特长 (Personal Specialties): 手指特长 (Long Fingers)、声音特甜 (Sweet Voice)
 • 兴趣爱好 (Hobbies): 唱歌 (Singing)、看武侠小说 (Watching Martial Arts Novels)
 • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)idft.snh48.com


Member History

BEJ48 4th Gen >> BEJ48 Trainee >> Team E >> Idols Ft

2018

 • Apr 20:
  • Joined BEJ48 4th Gen
  • Joined BEJ48 Team Trainees

2019

2020


Idols Ft logo Idols Ft
(Active Members)
SNH48 Jiang XinXiong QinXian
BEJ48 Gao WeiRanLan HaoLi HongYaoQiao YuKeWang JiaYuYang YuXinZhang HanZiMo
GNZ48 Gao XueYiLai JunYiZhao YiMinZhou QianYu
SHY48 Bian JiaNingFeng JiaBaoLi HuiLi SuHongLiu YuQingWang ZiYang YunHan
Zhang YouNingZheng ShiQiZhu Yan
CKG48 Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanLiang JingJinDai ZiWeiHuang WanYing
Lei YuXiaoLiang JingJinLiu YiHanMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian MiTian QianLanTu XiuWenTu XiuWenWang MengZhuWei XiaoYan
Wu XueYuYu YunXuanYu YunXuanZuo Xin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.