FANDOM戴紫薇

Dai ZiWei

Idols Ft
CKG48 1st Gen


Zp 70009

Information

 • 昵称 (Nickname): 嘴嘴 (ZuiZui)、紫薇 (ZiWei)、Davy
 • 生日 (Birthday): 1998-02-20
 • 岁数 (Age): 22 Years Old
 • 星座 (Constellation): 双鱼座 (Pisces)
 • 出生地 (Birthplace): 重庆, 中国 (Chongqing, China)
 • 身高 (Height): 163 cm
 • 个人特长 (Personal Specialties): 中国舞 (Chinese Dance)、脸特长 (Long Face)
 • 兴趣爱好 (Hobbies): 游泳 (Swimming)、尤克里里 (Ukelele)、游戏 (Games)
 • 成员个人微博 (Member Weibo): Member sina

来源 (Source)idft.snh48.com


Member History

CKG48 2nd Gen >> CKG48 Trainee >> Team K >> Idols Ft >> CKG48 >> Idols Ft

2018

 • Apr 07:
  • Joined CKG48 2nd Gen
  • Joined CKG48 Team Trainees
 • Nov 03: Promoted to CKG48 Team K

2019


Idols Ft logo Idols Ft
(Active Members)
SNH48 Jiang XinXiong QinXian
BEJ48 Gao WeiRanLan HaoLi HongYaoQiao YuKeWang JiaYuYang YuXinZhang HanZiMo
GNZ48 Gao XueYiLai JunYiZhao YiMinZhou QianYu
SHY48 Bian JiaNingFeng JiaBaoLi HuiLi SuHongLiu YuQingWang ZiYang YunHan
Zhang YouNingZheng ShiQiZhu Yan
CKG48 Cao LuDanChen NiYaHuang XinYuanLiang JingJinDai ZiWeiHuang WanYing
Lei YuXiaoLiang JingJinLiu YiHanMao YiHanPan YingPeng YuHanQiao YuZhen
Tian MiTian QianLanTu XiuWenTu XiuWenWang MengZhuWei XiaoYan
Wu XueYuYu YunXuanYu YunXuanZuo Xin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.