FANDOM


Logo-snh48 Logo-bej48 Logo-gnz48
荣誉毕业生 (SNH48 Group Honorary Graduate) 明星殿堂 (SNH48 Group Star Palace)
SNH48 GNZ48
Team SII Team HII Team G Team Z
Team NII Team X Team NIII GNZ48 Trainees
BEJ48 GNZ48 Class 4 GNZ48 Class 8
IDOLS Ft CKG48
海外练习生 (SNH48 Group Overseas Trainee)
Team j logo

History of Team J

2016

 • Oct 01 - BEJ48 Team J is formed with 16 Members
  • (Members Count: 16) Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, Huang EnRu, Li HongYao, Liu Xian, Ren XinYi, Ren YueLin, Shan XiWen, Shi YuSha, Sun YuShan, Wang YuXuan, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HanZiMo, Zhang HuaiJin
 • Oct 29
  • 《专属派对》Premiere Show
  • BEJ48 1st Gen Member (Xu WanYu) joined Team J
   • (Members Count: 17) Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, Huang EnRu, Li HongYao, Liu Xian, Ren XinYi, Ren YueLin, Shan XiWen, Shi YuSha, Sun YuShan, Wang YuXuan, Xu WanYu, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HanZiMo, Zhang HuaiJin

2017

 • Apr 20
  • BEJ48 2nd Gen Members (Jin LuoSai, Lan Hao, Liu YiFei, Qiao YuKe, Zheng XinYu) joined Team J
  • Shan XiWen moved to hiatus
   • (Members Count: 21) Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, Huang EnRu, Jin LuoSai, Lan Hao, Li HongYao, Liu Xian, Liu YiFei, Qiao YuKe, Ren XinYi, Ren YueLin, Shi YuSha, Sun YuShan, Wang YuXuan, Xu WanYu, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HanZiMo, Zhang HuaiJin, Zheng XinYu
 • May 22 - Zheng XinYu moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, Huang EnRu, Jin LuoSai, Lan Hao, Li HongYao, Liu Xian, Liu YiFei, Qiao YuKe, Ren XinYi, Ren YueLin, Shi YuSha, Sun YuShan, Wang YuXuan, Xu WanYu, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HanZiMo, Zhang HuaiJin
 • Sep 17 -《专属派对》Final Show
 • Sep 23 -《因为喜欢你》Premiere Show
 • Nov 26 - BEJ48 3rd Gen Member (He YangQingQing) joined Team J
  • (Members Count: 21) Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, He YangQingQing, Huang EnRu, Jin LuoSai, Lan Hao, Li HongYao, Liu Xian, Liu YiFei, Qiao YuKe, Ren XinYi, Ren YueLin, Shi YuSha, Sun YuShan, Wang YuXuan, Xu WanYu, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HanZiMo, Zhang HuaiJin
 • Dec 23 - Zhang HuaiJin appointed as Captain and Yang Ye appointed as Co-Captain

2018

 • Apr 30 -《因为喜欢你》Final Show
 • May 05 -《因为喜欢你 2.0》Premiere Show
 • May 17 - Shi YuSha moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, He YangQingQing, Huang EnRu, Jin LuoSai, Lan Hao, Li HongYao, Liu Xian, Liu YiFei, Qiao YuKe, Ren XinYi, Ren YueLin, Sun YuShan, Wang YuXuan, Xu WanYu, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HanZiMo, Zhang HuaiJin
 • Jul 08 -《因为喜欢你 2.0》Final Show
 • Jul 14 -《HAKUNA MATATA》Premiere Show

2019

 • Jan 05 - CKG48 Team C Member Bai XinYu hold a concurrency with Team J
  • (Members Count: 21) Bai XinYu, Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, He YangQingQing, Huang EnRu, Jin LuoSai, Lan Hao, Li HongYao, Liu Xian, Liu YiFei, Qiao YuKe, Ren XinYi, Ren YueLin, Sun YuShan, Wang YuXuan, Xu WanYu, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HanZiMo, Zhang HuaiJin
 • Jan 19 - SNH48 Group Strategy Shuffle
  • Bai XinYu concurrency removed and officially transferred to Team J
  • Han JiaLe, Tang Lin, Zheng JieLi transferred to Team J
  • BEJ48 Trainees Lou Shu, Zhou Xiang promoted to Team J
  • Lan Hao, Li HongYao, Qiao YuKe, Ren YueLin, Xu WanYu, Zhang HanZiMo transferred to Idols Ft
  • Shan XiWen, Zheng XinYu graduated from BEJ48
   • (Members Count: 20) Bai XinYu, Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, Han JiaLe, He YangQingQing, Huang EnRu, Jin LuoSai, Liu Xian, Liu YiFei, Lou Shu, Ren XinYi, Sun YuShan, Tang Lin, Wang YuXuan, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HuaiJin, Zheng JieLi, Zhou Xiang
 • Apr 20 - Yang Ye appointed as Captain and Liu YiFei appointed as Co-Captain
 • May 25 - Lou Shu and Zheng JieLi moved to hiatus
  • (Members Count: 18) Bai XinYu, Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, Han JiaLe, He YangQingQing, Huang EnRu, Jin LuoSai, Liu Xian, Liu YiFei, Ren XinYi, Sun YuShan, Tang Lin, Wang YuXuan, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HuaiJin, Zhou Xiang
 • Jul 13 -《梦想的旗帜》Premiere Show
 • Aug 16 - Ren XinYi dismissed from BEJ48
  • (Members Count: 17) Bai XinYu, Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, Han JiaLe, He YangQingQing, Huang EnRu, Jin LuoSai, Liu Xian, Liu YiFei, Sun YuShan, Tang Lin, Wang YuXuan, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HuaiJin, Zhou Xiang
 • Sep 28 - Zheng JieLi graduated from BEJ48
 • Nov 29 - BEJ48 7th Gen Members (Du YaXuan, Xiong WenJie) joined Team J
  • (Members Count: 19) Bai XinYu, Chen YaYu, Du YaXuan, Fang Lei, Ge SiQi, Han JiaLe, He YangQingQing, Huang EnRu, Jin LuoSai, Liu Xian, Liu YiFei, Sun YuShan, Tang Lin, Wang YuXuan, Xiong WenJie, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HuaiJin, Zhou Xiang

Stages by BEJ48 Team J
No Name Show Dates
J1 专属派对 (Exclusive Party) Oct 29 2016 - Sep 17 2017
J2 因为喜欢你 (Because I Like You) Sep 23 2017 - Apr 30 2018
J2.5 因为喜欢你 2.0 (Because I Like You 2.0) May 05 2018 - Jul 08 2018
J3 HAKUNA MATATA Jul 14 2018 - Jan 17 2020
J4 梦想的旗帜 (Dream Banner) Jul 13 2019 - Jul 26 2020

Members who are transferred out of this team (In Alphabetical Order)


Members who are on hiatus (In Alphabetical Order)


Members who have graduated (In Alphabetical Order)


Zp 20099
柏欣妤
Bai XinYu
Zp 20080
何阳青青
He YangQingQing
Zp 20044
黄恩茹
Huang EnRu
Zp 20068
金锣赛
Jin LuoSai
Zp 20046
刘闲
Liu Xian
Zp 20070
刘一菲
Liu YiFei
Zp 20051
孙语姗
Sun YuShan
Zp 20108
唐霖
Tang Lin
Zp 20055
杨晔
Yang Ye
Zp 20056
张怀瑾
Zhang HuaiJin
Zp 20092
周湘
Zhou Xiang
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.