FANDOM


Logo-snh48 Logo-bej48 Logo-gnz48
明星殿堂 (SNH48 Group Star Palace)
SNH48 BEJ48 GNZ48 IDOLS Ft
Team SII Team B Team G CKG48
Team NII Team E Team NIII
Team HII Team J Team Z GNZ48 Class 4
Team X BEJ48 Trainees Non-Official Members GNZ48 Class 8
海外练习生 (SNH48 Group Overseas Trainee)
Team e logo
Captain 队长:
张笑盈 Zhang XiaoYing
Co-Captain 副队长:
彭嘉敏 Peng JiaMin
Zp 20039
Zp 20087


History of Team E

2016

 • Apr 20 - BEJ48 Team E is formed with 17 Members
  • (Members Count: 17) Bi MengYuan, Chen JiaoHe, Chen QianNan, Feng SiJia, Li ShiYan, Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Lin Kun, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu SiYang, Yi YanQian, Zhang XiaoYing, Zheng YiFan
 • Apr 30 -《不眠之夜》Premiere Show
 • Sep 15 - Li Xiang appointed as Captain and Liu ShengNan appointed as Co-Captain
 • Oct 01 - BEJ48 1st Gen Members (Li Na, Yang YiFan) joined Team E
  • (Members Count: 19) Bi MengYuan, Chen JiaoHe, Chen QianNan, Feng SiJia, Li Na, Li ShiYan, Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Lin Kun, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu SiYang, Yang YiFan, Yi YanQian, Zhang XiaoYing, Zheng YiFan
 • Dec 17 -《不眠之夜》Final Show
 • Dec 24 -《奇幻加冕礼》Premiere Show

2017

 • Apr 20
  • BEJ48 2nd Gen Members (Huang ZiXuan, Li Ye, Xu Jing, Zhao DiEr) joined Team E
  • Bi MengYuan, Lin Kun and Yi YanQian moved to hiatus
   • (Members Count: 20) Chen JiaoHe, Chen QianNan, Feng SiJia, Huang ZiXuan, Li Na, Li ShiYan, Li Xiang, Li Ye, Li YuanYuan, Li Zi, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu Jing, Xu SiYang, Yang YiFan, Zhang XiaoYing, Zhao DiEr, Zheng YiFan
 • May 19 - Li Ye moved to hiatus
  • (Members Count: 19) Chen JiaoHe, Chen QianNan, Feng SiJia, Huang ZiXuan, Li Na, Li ShiYan, Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu Jing, Xu SiYang, Yang YiFan, Zhang XiaoYing, Zhao DiEr, Zheng YiFan
 • May 22 - Li ShiYan moved to hiatus
  • (Members Count: 18) Chen JiaoHe, Chen QianNan, Feng SiJia, Huang ZiXuan, Li Na, Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu Jing, Xu SiYang, Yang YiFan, Zhang XiaoYing, Zhao DiEr, Zheng YiFan
 • Nov 10 - BEJ48 3rd Gen Member (Jin Xin) joined Team E
  • (Members Count: 19) Chen JiaoHe, Chen QianNan, Feng SiJia, Huang ZiXuan, Jin Xin, Li Na, Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu Jing, Xu SiYang, Yang YiFan, Zhang XiaoYing, Zhao DiEr, Zheng YiFan
 • Nov 25 - BEJ48 3rd Gen Member (Li Na, Li ZongYi) joined Team E
  • (Members Count: 21) Chen JiaoHe, Chen QianNan, Feng SiJia, Huang ZiXuan, Jin Xin, Li Na (1st Gen), Li Na (3rd Gen), Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Li ZongYi, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu Jing, Xu SiYang, Yang YiFan, Zhang XiaoYing, Zhao DiEr, Zheng YiFan

2018

 • Feb 07 - Xu Jing moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen JiaoHe, Chen QianNan, Feng SiJia, Huang ZiXuan, Jin Xin, Li Na (1st Gen), Li Na (3rd Gen), Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Li ZongYi, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu SiYang, Yang YiFan, Zhang XiaoYing, Zhao DiEr, Zheng YiFan
 • Apr 22 -《奇幻加冕礼》Final Show
 • Apr 30 -《UNIVERSE》Premiere Show
 • May 17 - Chen JiaoHe, Huang ZiXuan, Jin Xin, Li Na (1st Gen), Li ZongYi and Zhao DiEr moved to hiatus
  • (Members Count: 14) Chen QianNan, Feng SiJia, Li Na, Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu SiYang, Yang YiFan, Zhang XiaoYing, Zheng YiFan
 • Aug 18 - Li ShiYan returns to Team E
  • (Members Count: 15) Chen QianNan, Feng SiJia, Li Na, Li ShiYan, Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu SiYang, Yang YiFan, Zhang XiaoYing, Zheng YiFan
 • Nov 25 -《UNIVERSE》Final Show
 • Dec 01 -《UNIVERSE 2.0》Premiere Show

2019

 • Jan 19 - SNH48 Group Strategy Shuffle
  • Wang JiaYu, Wang YuLan, Zang Cong, Zhang AiJing transferred to Team E
  • BEJ48 Trainees Cheng YuLu, Gao WeiRan, Li LiMan, Peng JiaMin, Ren ManLin, Xiong Xin, Zhang DanDan promoted to Team E
  • Luo XueLi, Zheng YiFan transferred to Idols Ft
  • Li Xiang, Li YuanYuan moved to hiatus
  • Bi MengYuan, Jin Xin, Li Na (1st Gen), Li Ye, Li ZongYi, Lin Kun, Xu Jing, Yi YanQian graduated from BEJ48
   • (Members Count: 22) Chen QianNan, Cheng YuLu, Feng SiJia, Gao WeiRan, Li LiMan, Li Na, Li ShiYan, Li Zi, Liu ShengNan, Ma YuLing, Peng JiaMin, Ren ManLin, Su ShanShan, Wang JiaYu, Wang YuLan, Xiong Xin, Xu SiYang, Yang YiFan, Zang Cong, Zhang AiJing, Zhang DanDan, Zhang XiaoYing
 • Apr 20 - Zhang XiaoYing appointed as Captain and Peng JiaMin appointed as Co-Captain
 • May 25 - Gao WeiRan, Li LiMan, Wang JiaYu, Zang Cong and Zhang DanDan moved to hiatus
  • (Members Count: 17) Chen QianNan, Cheng YuLu, Feng SiJia, Li Na, Li ShiYan, Li Zi, Liu ShengNan, Ma YuLing, Peng JiaMin, Ren ManLin, Su ShanShan, Wang YuLan, Xiong Xin, Xu SiYang, Yang YiFan, Zhang AiJing, Zhang XiaoYing
 • Sep 28 -
  • Wang JiaYu graduated from BEJ48
  • BEJ48 7th Gen Members (Chen YiShan, Zeng Jie, Zhang ZhiJie) joined Team E
  • (Members Count: 20) Chen QianNan, Chen YiShan, Cheng YuLu, Feng SiJia, Li Na, Li ShiYan, Li Zi, Liu ShengNan, Ma YuLing, Peng JiaMin, Ren ManLin, Su ShanShan, Wang YuLan, Xiong Xin, Xu SiYang, Yang YiFan, Zeng Jie, Zhang AiJing, Zhang XiaoYing, Zhang ZhiJie
 • Oct 13 -《UNIVERSE 2.0》Final Show
 • Oct 18
  • 《羽化成蝶》Premiere Show
  • SNH48 Team NII member Feng XinDuo hold a concurrency with Team E
   • (Members Count: 21) Chen QianNan, Chen YiShan, Cheng YuLu, Feng SiJia, Feng XinDuo, Li Na, Li ShiYan, Li Zi, Liu ShengNan, Ma YuLing, Peng JiaMin, Ren ManLin, Su ShanShan, Wang YuLan, Xiong Xin, Xu SiYang, Yang YiFan, Zeng Jie, Zhang AiJing, Zhang XiaoYing, Zhang ZhiJie
 • Dec 27 - Idols Ft Member Zheng YiFan rejoins Team E
  • (Members Count: 22) Chen QianNan, Chen YiShan, Cheng YuLu, Feng SiJia, Feng XinDuo, Li Na, Li ShiYan, Li Zi, Liu ShengNan, Ma YuLing, Peng JiaMin, Ren ManLin, Su ShanShan, Wang YuLan, Xiong Xin, Xu SiYang, Yang YiFan, Zeng Jie, Zhang AiJing, Zhang XiaoYing, Zhang ZhiJie, Zheng YiFan

2020

 • Jan 02 - Li ShiYan and Li Zi moved to hiatus
  • (Members Count: 20) Chen QianNan, Chen YiShan, Cheng YuLu, Feng SiJia, Feng XinDuo, Li Na, Liu ShengNan, Ma YuLing, Peng JiaMin, Ren ManLin, Su ShanShan, Wang YuLan, Xiong Xin, Xu SiYang, Yang YiFan, Zeng Jie, Zhang AiJing, Zhang XiaoYing, Zhang ZhiJie, Zheng YiFan

Stages by BEJ48 Team E
No Name Show Dates
E1 不眠之夜 (Pajama Drive) Apr 30 2016 - Dec 17 2016
E2 奇幻加冕礼 (Fantasy Coronation) Dec 24 2016 - Apr 22 2018
E3 UNIVERSE Apr 30 2018 - Nov 25 2018
E3.5 UNIVERSE 2.0 Dec 01 2018 - Oct 13 2019
E4 羽化成蝶 (Eclosion Into Butterflies) Oct 18 2019 - Now

Members who are transferred out of this team (In Alphabetical Order)


Members who are on hiatus (In Alphabetical Order)


Members who have graduated (In Alphabetical Order)


Zp 20024
陈倩楠
Chen QianNan
Zp 20093
程宇璐
Cheng YuLu
Zp 20025
冯思佳
Feng SiJia
Zp 20078
李娜
Li Na
Zp 20028
刘胜男
Liu ShengNan
Zp 20034
马玉灵
Ma YuLing
Zp 20087
彭嘉敏
Peng JiaMin
Zp 20095
任蔓琳
Ren ManLin
Zp 20035
苏杉杉
Su ShanShan
Zp 20104
王雨兰
Wang YuLan
Zp 20089
熊鑫
Xiong Xin
Zp 20036
顼凘炀
Xu SiYang
Zp 20039
张笑盈
Zhang XiaoYing
Zp 20113
张智杰
Zhang ZhiJie
Zp 20040
郑一凡
Zheng YiFan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.