SNH48G Wiki
SNH48G Wiki
<< 7th General Election 9th General Election >>
SNH48 Group《世界的48种可能》第八届偶像年度人气总决选
SNH48 Group 8th General Election

Candidates (Total: 176)
SNH48 (80)
Team SII
(18)
Bian ChuXian, Chen YuZi, Duan YiXuan, Huang EnRu, Li Hui, Liu LiQian, Liu ZengYan, Ning Ke, Peng JiaMin, Shao XueCong, Shen XiaoAi, Sun Rui, Tian ShuLi, Wen JingJie, Yan MingJun, You Miao, Yuan YuZhen, Zhao TianYang
Team NII
(19)
Bai XinYu, Chen QianNan, Hu XiaoHui, Liu Jie, Liu ShuXian, Liu Xian, Lu TianHui, Qing YuWen, Su ShanShan, Yan Qin, Yang YuXin, Zhang HuaiJin, Zhang RuiJie, Zhang Xi, Zhang XiaoYing, Zhang Yi, Zhang YuXin, Zhao JiaRui, Zhou ShiYu
Team HII
(18)
Fei QinYuan, Feng SiJia, Guo Shuang, Hao JingYi, Jiang Shan, Jiang ShuTing, Li JiaEn, Lin Nan, Lin ShuQing, Lin SiYi, Shen MengYao, Sun YuShan, Sun ZhenNi, Wan LiNa, Wang Yi, Xu YangYuZhuo, Yuan YiQi, Zhang Xin
Team X
(16)
Chen Lin, He YangQingQing, Li XingYan, Liu ShengNan, Lv Yi, Pan LuYao, Qi Jing, Qu ChenYu, Ran Wei, Song XinRan, Wang FeiYan, Wang RuiQi, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yan Na, Yang BingYi
Trainees
(10)
Han JiaLe, Hong PeiYun, Lin JiaYi, Pan YingQi, Wu BoHan, Xu ShiQi, Yu JiaWei, Zhang RanRan, Zhang ShiYun, Zhang YueMing
GNZ48 (56)
Team G
(15)
Chen JiaYing, Chen Ke, Fu BingBing, Huang ChuYin, Li ShanShan, Lin JiaPei, Lin Zhi, Luo HanYue, Luo KeJia, Xu ChuWen, Yang QingYing, Ye ShuQi, Zeng AiJia, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
Team NIII
(16)
Chen NanXi, Hong JingWen, Jiang YuHang, Liu Guo, Liu LiFei, Liu QianQian, Lu Jing, Lv ManFei, Shi ZhiJun, Wu YuFei, Xian ShenNan, Xie AiLin, Yang RuoXi, Zeng Jia, Zhang Run, Zheng DanNi
Team Z
(18)
Chen GuiJun, Deng HuiEn, Fang Qi, Gao WeiRan, Liang WanLin, Long YiRui, Ma XinYue, Nong YanPing, Tang LiJia, Wang JiongYi, Wang QianNuo, Wang SiYue, Wang Zi, Wang ZiXin, Xie FeiFei, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Zhang ShuYu
Trainees
(7)
Chen HongYu, Wang Yan, Xiang YuJing, Xie LeiLei, Zheng YiWen, Zhou PeiXi, Zuo JingYuan
BEJ48 (16)
Chen ZhenZhen, Fan LuYuan, Hu XueYing, Huang XuanQi, Huang YanFei, Huang YiCi, Jin LuoSai, Qu MeiLin, Ren ManLin, Sun XiaoYan, Tang ChenWei, Wang DanNi, Zhang ChenYi, Zhang MengHui, Zhang ZhiJie, Zhou Xiang
CKG48 (23)
Cao LuDan, Chen NiYa, Diao Ying, Gao XueYi, Jiang Xin, Lai JunYi, Lei YuXiao, Liang JingJin, Liu YiHan, Mao YiHan, Pan Ying, Peng YuHan, Qiao YuZhen, Tian QianLan, Wang JiaYu, Wu JingJing, Wu XueYu, Yang YunHan, Zhang AiJing, Zhang YouNing, Zhao ZeHui, Zhou QianYu, Zuo Xin

SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止6月20日)
SNH48 GROUP 8th General Election Weekly Ranking Result (As of 20 Jun)

排名第1-16位
Position 1 to 16

 • X
  Song XinRan
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • HII
  Wang Yi
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • X
  Qi Jing
 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Yuan YiQi
 • HII
  Jiang ShuTing
 • NII
  Hu XiaoHui
 • X
  Wang RuiQi
 • BEJ48
  Zhou Xiang
 • HII
  Zhang Xin
 • NII
  Zhou ShiYu
 • X
  Wang XiaoJia
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • HII
  Fei QinYuan
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • BEJ48
  Chen ZhenZhen
 • SII
  Shao XueCong
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • G
  Chen Ke
 • HII
  Shen MengYao
 • BEJ48
  Ren ManLin
 • Z
  Yang KeLu
 • Z
  Fang Qi
 • SII
  Shen XiaoAi
 • SII
  Yan MingJun
 • Z
  Tang LiJia
 • NIII
  Zheng DanNi
 • SII
  You Miao
 • NII
  Su ShanShan
 • G
  Lin Zhi
 • Z
  Liang WanLin
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • SII
  Liu ZengYan
 • NIII
  Hong JingWen
 • HII
  Lin ShuQing
 • BEJ48
  Qu MeiLin
 • Z
  Yang YuanYuan
 • NIII
  Yang RuoXi
 • HII
  Guo Shuang
 • BEJ48
  Wang DanNi
 • X
  Wang FeiYan
 • CKG48
  Gao XueYi
 • Z
  Wang ZiXin
 • NII
  Bai XinYu
 • X
  Chen Lin
 • SII
  Ning Ke
 • NII
  Yan Qin
 • G
  Huang ChuYin
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • SII
  Duan YiXuan
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • HII
  Hao JingYi
 • BEJ48
  Huang YanFei
 • G
  Luo KeJia
 • Z
  Nong YanPing
 • SII
  Peng JiaMin
 • SNH48 Trainee
  Pan YingQi
 • G
  Ye ShuQi
 • G
  Zhu YiXin

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 阶段性速报 排名(截止6月27日12点)
  SNH48 GROUP 8th General Election Interim 1st Preliminary Result (As of 27 Jun 1200 hours)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • X
  Song XinRan
 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Shen MengYao
 • NII
  Hu XiaoHui
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • HII
  Wang Yi
 • HII
  Yuan YiQi
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • X
  Qi Jing
 • SII
  Liu ZengYan
 • X
  Yang BingYi
 • HII
  Fei QinYuan
 • G
  Li ShanShan
 • NII
  Qing YuWen
 • X
  Wang RuiQi
 • NII
  Zhao JiaRui
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • Z
  Yang KeLu
 • SII
  Shen XiaoAi
 • NII
  Su ShanShan
 • Z
  Fang Qi
 • X
  Wang XiaoJia
 • HII
  Zhang Xin
 • SII
  Yan MingJun
 • G
  Chen Ke
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • NII
  Liu ShuXian
 • Z
  Nong YanPing
 • Z
  Yang YuanYuan
 • NIII
  Hong JingWen
 • NIII
  Wu YuFei
 • Z
  Long YiRui
 • NII
  Zhou ShiYu
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • BEJ48
  Wang DanNi
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • SII
  You Miao
 • BEJ48
  Zhou Xiang
 • BEJ48
  Jin LuoSai
 • HII
  Li JiaEn
 • HII
  Jiang ShuTing
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • BEJ48
  Ren ManLin
 • Z
  Tang LiJia
 • BEJ48
  Zhang MengHui
 • BEJ48
  Chen ZhenZhen
 • X
  He YangQingQing
 • SII
  Shao XueCong
 • NII
  Yang YuXin
 • SII
  Ning Ke

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 最终速报 排名(截止6月27日晚场公演MC2)
  SNH48 GROUP 8th General Election 1st Preliminary Result (As of 27 Jun Evening Stage MC2)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • HII
  Yuan YiQi
  898,923
 • HII
  Shen MengYao
  505,705
 • X
  Song XinRan
  429,047
 • NII
  Zhou ShiYu
  419,710
 • SII
  Sun Rui
  380,253
 • NII
  Hu XiaoHui
  318,479
 • BEJ48
  Huang XuanQi
  251,783
 • HII
  Wang Yi
  203,126
 • HII
  Xu YangYuZhuo
  202,031
 • NIII
  Wu YuFei
  175,444
 • X
  Qi Jing
  158,257
 • SII
  Liu ZengYan
  150,092
 • X
  Yang BingYi
  138,467
 • HII
  Fei QinYuan
  134,894
 • BEJ48
  Fan LuYuan
  128,467
 • G
  Zhu YiXin
  125,214
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • NII
  Qing YuWen
  121,839
 • SII
  Yan MingJun
  118,799
 • SII
  You Miao
  114,262
 • G
  Li ShanShan
  113,966
 • NII
  Zhao JiaRui
  110,701
 • G
  Chen Ke
  110,122
 • X
  Wang RuiQi
  107,470
 • BEJ48
  Wang DanNi
  107,357
 • NII
  Su ShanShan
  106,499
 • Z
  Yang KeLu
  102,924
 • SII
  Shen XiaoAi
  101,059
 • Z
  Fang Qi
  99,721
 • BEJ48
  Zhou Xiang
  98,396
 • NII
  Liu ShuXian
  97,448
 • Z
  Liang WanLin
  96,670
 • NIII
  Liu QianQian
  96,575
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • BEJ48
  Jin LuoSai
  94,440
 • X
  Wang XiaoJia
  93,805
 • X
  He YangQingQing
  93,409
 • HII
  Lin ShuQing
  92,564
 • HII
  Zhang Xin
  92,266
 • SII
  Shao XueCong
  91,593
 • NIII
  Hong JingWen
  91,290
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
  90,952
 • NII
  Bai XinYu
  89,826
 • BEJ48
  Zhang MengHui
  88,190
 • NII
  Liu Jie
  86,554
 • NII
  Zhang Yi
  86,103
 • SII
  Zhao TianYang
  85,412
 • Z
  Nong YanPing
  84,561
 • SII
  Duan YiXuan
  84,052
 • CKG48
  Gao XueYi
  83,471
 • 排名第49-58位
  Position 49 to 58

 • BEJ48
  Qu MeiLin
  82,942
 • Z
  Long YiRui
  82,302
 • HII
  Li JiaEn
  82,089
 • SII
  Ning Ke
  81,653
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
  81,477
 • HII
  Jiang ShuTing
  81,469
 • G
  Huang ChuYin
  81,010
 • Z
  Yang YuanYuan
  80,081
 • G
  Luo HanYue
  76,738
 • BEJ48
  Chen ZhenZhen
  76,540

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止7月4日)
  SNH48 GROUP 8th General Election Weekly Ranking Result (As of 04 Jul)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Yuan YiQi
 • HII
  Shen MengYao
 • X
  Song XinRan
 • NII
  Zhou ShiYu
 • NII
  Hu XiaoHui
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • HII
  Zhang Xin
 • HII
  Wang Yi
 • NIII
  Wu YuFei
 • X
  Qi Jing
 • G
  Zhu YiXin
 • NII
  Liu ShuXian
 • HII
  Fei QinYuan
 • X
  Wang XiaoJia
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • Z
  Tang LiJia
 • SII
  Liu ZengYan
 • X
  Yang BingYi
 • G
  Chen Ke
 • SII
  Shen XiaoAi
 • NII
  Su ShanShan
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • X
  Wang RuiQi
 • NII
  Zhao JiaRui
 • NII
  Qing YuWen
 • SII
  Yan MingJun
 • NII
  Bai XinYu
 • G
  Li ShanShan
 • Z
  Yang KeLu
 • SII
  You Miao
 • NIII
  Hong JingWen
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • BEJ48
  Wang DanNi
 • HII
  Lin ShuQing
 • NIII
  Liu QianQian
 • Z
  Fang Qi
 • BEJ48
  Zhou Xiang
 • BEJ48
  Jin LuoSai
 • SII
  Duan YiXuan
 • Z
  Liang WanLin
 • SII
  Shao XueCong
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • Z
  Yang YuanYuan
 • X
  He YangQingQing
 • Z
  Long YiRui
 • HII
  Jiang ShuTing
 • NII
  Zhang Yi
 • BEJ48
  Zhang MengHui
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • CKG48
  Gao XueYi
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • NII
  Liu Jie
 • HII
  Li JiaEn
 • SII
  Ning Ke
 • Z
  Nong YanPing
 • BEJ48
  Qu MeiLin
 • Z
  Wang ZiXin
 • NIII
  Zheng DanNi
 • SII
  Zhao TianYang

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止7月11日)
  SNH48 GROUP 8th General Election Weekly Ranking Result (As of 11 Jul)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Yuan YiQi
 • X
  Song XinRan
 • HII
  Shen MengYao
 • NII
  Zhou ShiYu
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • HII
  Wang Yi
 • NIII
  Zheng DanNi
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • NII
  Hu XiaoHui
 • G
  Zhang QiongYu
 • HII
  Zhang Xin
 • X
  Wang XiaoJia
 • G
  Zeng AiJia
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • G
  Zhu YiXin
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • HII
  Fei QinYuan
 • X
  Yang BingYi
 • NII
  Liu ShuXian
 • NIII
  Wu YuFei
 • X
  Qi Jing
 • Z
  Tang LiJia
 • NII
  Su ShanShan
 • G
  Chen Ke
 • SII
  Liu ZengYan
 • SII
  Shen XiaoAi
 • X
  Wang RuiQi
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • NII
  Zhao JiaRui
 • HII
  Li JiaEn
 • NIII
  Hong JingWen
 • SII
  You Miao
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • NII
  Qing YuWen
 • SII
  Yan MingJun
 • Z
  Yang YuanYuan
 • G
  Li ShanShan
 • Z
  Yang KeLu
 • NII
  Bai XinYu
 • HII
  Lin ShuQing
 • BEJ48
  Wang DanNi
 • HII
  Guo Shuang
 • Z
  Fang Qi
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • NIII
  Liu QianQian
 • Z
  Long YiRui
 • NIII
  Liu LiFei
 • SII
  Duan YiXuan
 • BEJ48
  Jin LuoSai
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • X
  He YangQingQing
 • HII
  Jiang ShuTing
 • Z
  Liang WanLin
 • SII
  Shao XueCong
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • HII
  Sun ZhenNi
 • Z
  Wang ZiXin
 • BEJ48
  Zhang MengHui
 • BEJ48
  Zhou Xiang
 • NII
  Zhang YuXin

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 阶段性中报 排名(截止7月18日12点)
  SNH48 GROUP 8th General Election Interim 2nd Preliminary Result (As of 18 Jul 1200 hours)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Yuan YiQi
 • HII
  Shen MengYao
 • X
  Song XinRan
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • NII
  Zhou ShiYu
 • HII
  Zhang Xin
 • HII
  Wang Yi
 • Z
  Tang LiJia
 • X
  Wang XiaoJia
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • NIII
  Zheng DanNi
 • HII
  Fei QinYuan
 • G
  Zhang QiongYu
 • NII
  Hu XiaoHui
 • SII
  Duan YiXuan
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • NIII
  Liu LiFei
 • G
  Chen Ke
 • G
  Zhu YiXin
 • G
  Zeng AiJia
 • NII
  Su ShanShan
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • Z
  Fang Qi
 • HII
  Sun ZhenNi
 • X
  Yang BingYi
 • SII
  Liu ZengYan
 • NII
  Liu ShuXian
 • HII
  Li JiaEn
 • NIII
  Hong JingWen
 • NIII
  Wu YuFei
 • Z
  Yang YuanYuan
 • X
  Qi Jing
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • HII
  Jiang Shan
 • SII
  Shen XiaoAi
 • NII
  Zhao JiaRui
 • Z
  Long YiRui
 • Z
  Nong YanPing
 • G
  Li ShanShan
 • X
  Wang RuiQi
 • HII
  Jiang ShuTing
 • NII
  Zhang YuXin
 • SII
  You Miao
 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • Z
  Yang KeLu
 • SII
  Yan MingJun
 • Z
  Wang ZiXin
 • HII
  Lin ShuQing

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 最终中报 排名(截止7月18日晚场公演MC2)
  SNH48 GROUP 8th General Election 2nd Preliminary Result (As of 18 Jul Evening Stage MC2)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
  1,842,482
 • HII
  Shen MengYao
  1,374,358
 • HII
  Yuan YiQi
  1,282,990
 • X
  Song XinRan
  1,050,792
 • SII
  Duan YiXuan
  846,206
 • HII
  Wang Yi
  825,871
 • HII
  Xu YangYuZhuo
  805,525
 • NII
  Zhou ShiYu
  724,179
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
  703,099
 • HII
  Zhang Xin
  583,265
 • HII
  Fei QinYuan
  564,874
 • Z
  Tang LiJia
  564,035
 • X
  Wang XiaoJia
  536,467
 • G
  Zhang QiongYu
  520,006
 • NIII
  Zheng DanNi
  486,433
 • G
  Chen Ke
  475,950
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • NII
  Hu XiaoHui
  465,606
 • NIII
  Liu LiFei
  426,512
 • X
  Yang BingYi
  422,229
 • NII
  Su ShanShan
  399,660
 • G
  Zhu YiXin
  366,111
 • G
  Zeng AiJia
  342,452
 • HII
  Sun ZhenNi
  334,631
 • NII
  Liu ShuXian
  334,062
 • HII
  Li JiaEn
  313,628
 • SII
  Liu ZengYan
  309,511
 • BEJ48
  Huang XuanQi
  304,538
 • Z
  Fang Qi
  258,459
 • NIII
  Hong JingWen
  250,542
 • NIII
  Wu YuFei
  232,627
 • Z
  Yang YuanYuan
  216,636
 • X
  Qi Jing
  204,821
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • Z
  Long YiRui
  199,606
 • SII
  Shen XiaoAi
  197,954
 • HII
  Jiang ShuTing
  196,802
 • HII
  Jiang Shan
  195,233
 • NII
  Zhang YuXin
  195,230
 • G
  Li ShanShan
  188,180
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
  185,460
 • NII
  Zhao JiaRui
  183,954
 • X
  Wang RuiQi
  181,408
 • Z
  Yang KeLu
  181,182
 • NII
  Qing YuWen
  172,123
 • Z
  Nong YanPing
  170,556
 • SII
  You Miao
  169,633
 • HII
  Lin ShuQing
  165,313
 • NII
  Bai XinYu
  160,930
 • SII
  Yan MingJun
  158,309
 • 排名第49-58位
  Position 49 to 58

 • HII
  Guo Shuang
  158,247
 • Z
  Wang ZiXin
  154,532
 • BEJ48
  Fan LuYuan
  150,211
 • BEJ48
  Wang DanNi
  146,584
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
  141,030
 • BEJ48
  Zhang MengHui
  135,121
 • G
  Luo HanYue
  125,975
 • NIII
  Liu QianQian
  125,951
 • BEJ48
  Zhou Xiang
  120,265
 • Z
  Liang WanLin
  114,474

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止7月25日)
  SNH48 GROUP 8th General Election Weekly Ranking Result (As of 25 Jul)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

 • SII
  Sun Rui
 • HII
  Shen MengYao
 • HII
  Yuan YiQi
 • X
  Song XinRan
 • SII
  Duan YiXuan
 • HII
  Wang Yi
 • HII
  Xu YangYuZhuo
 • NII
  Zhou ShiYu
 • GNZ48 Trainee
  Zuo JingYuan
 • X
  Wang XiaoJia
 • HII
  Zhang Xin
 • HII
  Fei QinYuan
 • Z
  Tang LiJia
 • G
  Zhang QiongYu
 • G
  Chen Ke
 • NIII
  Zheng DanNi
 • 排名第17-32位
  Position 17 to 32

 • X
  Yang BingYi
 • NII
  Hu XiaoHui
 • NIII
  Liu LiFei
 • NII
  Su ShanShan
 • NII
  Liu ShuXian
 • G
  Zhu YiXin
 • G
  Zeng AiJia
 • X
  Qi Jing
 • HII
  Sun ZhenNi
 • HII
  Li JiaEn
 • SII
  Liu ZengYan
 • BEJ48
  Huang XuanQi
 • Z
  Fang Qi
 • NIII
  Hong JingWen
 • NIII
  Wu YuFei
 • SII
  Shen XiaoAi
 • 排名第33-48位
  Position 33 to 48

 • Z
  Yang YuanYuan
 • G
  Li ShanShan
 • HII
  Jiang ShuTing
 • HII
  Jiang Shan
 • Z
  Long YiRui
 • Z
  Yang KeLu
 • NII
  Zhang YuXin
 • NII
  Zhao JiaRui
 • SNH48 Trainee
  Han JiaLe
 • X
  Wang RuiQi
 • NII
  Bai XinYu
 • HII
  Lin ShuQing
 • NII
  Qing YuWen
 • Z
  Nong YanPing
 • Z
  Wang ZiXin
 • SII
  Yan MingJun
 • 排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)

 • BEJ48
  Fan LuYuan
 • HII
  Guo Shuang
 • BEJ48
  Jin LuoSai
 • G
  Luo HanYue
 • NIII
  Liu QianQian
 • BEJ48
  Sun XiaoYan
 • BEJ48
  Wang DanNi
 • SII
  You Miao
 • BEJ48
  Zhang MengHui
 • BEJ48
  Zhou Xiang

 • SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 周报 排名(截止8月1日)
  SNH48 GROUP 8th General Election Weekly Ranking Result (As of 01 Aug)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

  排名第17-32位
  Position 17 to 32

  排名第33-48位
  Position 33 to 48

  排名第49-58位(按姓名排序)
  Position 49 to 58 (In Alphabetical Order)


  SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 阶段性终报 排名(截止8月7日12点)
  SNH48 GROUP 8th General Election Interim Final Result (As of 07 Aug 1200 hours)

  排名第1-16位
  Position 1 to 16

  排名第17-32位
  Position 17 to 32

  排名第33-48位
  Position 33 to 48

  排名第49&50位
  Position 49 & 50


  SNH48 GROUP 第八届偶像年度人气总决选 最终结果 排名(截止8月7日演唱会表演环节结束)
  SNH48 GROUP 8th General Election Final Result (As of 07 Aug Concert Performance Segment Ends)

  演唱会歌单
  Concert Setlist

  Overture

  TBA


  未入列TOP 148名的成员名单
  List of members who is not within TOP 148
  SNH48
  Team SII
  Team NII
  Team HII
  Team X
  Trainees
  GNZ48
  Team G
  Team NIII
  Team Z
  Trainees
  BEJ48
  CKG48

  最终结果发布 梦想组成员
  Final Result Next Girls

  排名第48-41位
  Position 48 to 41

  排名第40-33位
  Position 40 to 33

  最终结果发布 高飞组成员
  Final Result Under Girls

  排名第32-25位
  Position 32 to 25

  排名第24-17位
  Position 24 to 17

  最终结果发布 星光组成员
  Final Result Top Girls

  排名第16-8位
  Position 16 to 8

  排名第7-4位
  Position 7 to 4

  排名第3-1位
  Position 3 to 1

  TOP7潜力新人名单
  TOP 7 Newcomers

  GNZ48 TOP 16

  BEJ48 TOP 7

  CKG48 TOP 7


  SNH48 Group General Election
  1st
  一心向前
  Winner: Wu ZheHan
  1st Runner-Up: Qiu XinYi • 2nd Runner-Up: Zhao JiaMin
  2nd
  梦想高飞
  Winner: Zhao JiaMin
  1st Runner-Up: Ju JingYi • 2nd Runner-Up: Li YiTong
  3rd
  比翼齐飞
  Winner: Ju JingYi
  1st Runner-Up: Li YiTong • 2nd Runner-Up: Huang TingTing
  4th
  我心翱翔
  Winner: Ju JingYi
  1st Runner-Up: Li YiTong • 2nd Runner-Up: Huang TingTing
  5th
  砥砺前行
  Winner: Li YiTong
  1st Runner-Up: Huang TingTing • 2nd Runner-Up: Feng XinDuo
  6th
  新的旅程
  Winner: Li YiTong
  1st Runner-Up: Mo Han • 2nd Runner-Up: Duan YiXuan
  7th
  创造炙热的青春
  Winner: Sun Rui
  1st Runner-Up: Lu Ting • 2nd Runner-Up: Song XinRan
  8th
  世界的48种可能
  Winner: TBD
  1st Runner-Up: TBD • 2nd Runner-Up: TBD