FANDOM


⚠️This Page is Currently Under Reconstruction⚠️
⚠️本页面正在进行翻新中⚠️
<< 3rd General Election 5th General Election >>
SNH48 Group《我心翱翔》第四届偶像年度人气总决选
SNH48 Group 4th General Election

Candidates (Total: 271)
SNH48 (104)
Team SII
(24)
Chen GuanHui, Chen Si, Cheng Jue, Dai Meng, Jiang Yun, Kong XiaoYin, Li YuQi, Lv Yi, Mo Han, Pan YanQi, Qian BeiTing, Qiu XinYi, Shen ZhiLin, Sun Rui, Wen JingJie, Wu ZheHan, Xu ChenChen, Xu JiaQi, Xu ZiXuan, Yuan DanNi, Yuan YuZhen, Zhang YuGe, Zhao HanQian, Zhao Ye
Team NII
(23)
Chen JiaYing, Chen WenYan, Feng XinDuo, Gong ShiQi, He XiaoYu, Huang TingTing, Huang TongYang, Jiang ZhenYi, Jin YingYue, Ju JingYi, Li YiTong, Lin SiYi, Liu JuZi, Liu Ying, Lu Ting, Wan LiNa, Xu Yi, Yi JiaAi, Zeng YanFen, Zhang YaMeng, Zhang YuXin, Zhao Yue, Zhou Yi
Team HII
(21)
Guo QianYun, Hao WanQing, Li QingYang, Lin Nan, Liu JiongRan, Liu PeiXin, Shen MengYao, Sun ZhenNi, Wang BaiShuo, Wang LuJiao, Wen Wen, Wu YanWen, Xie Ni, Xu Han, Xu YangYuZhuo, Xu YiRen, Yang HuiTing, Yuan Hang, Yuan YiQi, Zhang Xin, Zhao MengTing
Team X
(18)
Chen Lin, Feng XiaoFei, Li Jing, Li Zhao, Lin YiNing, Qi Jing, Shao XueCong, Song XinRan, Sun XinWen, Wang JiaLing, Wang Shu, Wang XiaoJia, Xie TianYi, Yang BingYi, Yang YunYu, Yao YiChun, Zhang DanSan, Zhang JiaYu
Team XII
(18)
Chen YunLing, Fei QinYuan, Hong PeiYun, Jiang Shan, Jiang ShuTing, Li JiaEn, Lin XinYuan, Liu ZengYan, Lv MengYing, Pan YingQi, Song YuShan, Tao BoEr, Xu ShiQi, Yan JiaoJun, Yu JiaYi, Zeng XiaoWen, Zhang WenJing, Zhang Yi
BEJ48 (58)
Team B
(20)
Chen MeiJun, Duan YiXuan, Hu LiZhi, Hu XiaoHui, Li MuYao, Lin XiHe, Liu ChongTian, Liu ShuXian, Mao QiYu, Niu CongCong, Qing YuWen, Shen XiaoAi, Song SiXian, Sun Shan, Sun XiaoYan, Tian ShuLi, Xiong SuJun, Yan MingJun, Zhang MengHui, Zheng YiLing
Team E
(18)
Chen JiaoHe, Chen QianNan, Feng SiJia, Huang ZiXuan, Li Na, Li Xiang, Li YuanYuan, Li Zi, Liu ShengNan, Luo XueLi, Ma YuLing, Su ShanShan, Xu Jing, Xu SiYang, Yang YiFan, Zhang XiaoYing, Zhao DiEr, Zheng YiFan
Team J
(20)
Chen YaYu, Fang Lei, Ge SiQi, Huang EnRu, Jin LuoSai, Lan Hao, Li HongYao, Liu Xian, Liu YiFei, Qiao YuKe, Ren XinYi, Ren YueLin, Shi YuSha, Sun YuShan, Wang YuXuan, Xu WanYu, Yang Ye, Ye MiaoMiao, Zhang HanZiMo, Zhang HuaiJin
GNZ48 (64)
Team G
(23)
Chen JiaYing, Chen JunHong, Chen Ke, Chen LeTian, Chen YuQi, Cheng YiXin, Du YuWei, Fang XiaoYu, Gao YuanJing, Huang LiRong, Li QinJie, Liang Ke, Lin JiaPei, Liu MengYa, Liu XiaoMo, Liu XiaoXiao, Luo HanYue, Xie LeiLei, Yang QingYing, Zeng AiJia, Zhang KaiQi, Zhang QiongYu, Zhu YiXin
Team NIII
(21)
Chen HuiJing, Chen NanXi, Chen XinYu, Feng JiaXi, Gao XueYi, Hong JingWen, Li YiHong, Liu LiFei, Liu QianQian, Lu Jing, Sun Xin, Tang LiJia, Tang ShiYi, Xian ShenNan, Xiao WenLing, Xie AiLin, Xiong XinYao, Zheng DanNi, Zheng Yue, Zuo JiaXin, Zuo JingYuan
Team Z
(20)
Chen GuiJun, Chen ZiYing, Dai Ling, Du QiuLin, Lai JunYi, Liu JiaYi, Long YiRui, Nong YanPing, Wang CuiFei, Wang JiongYi, Wang SiYue, Wang Ying, Wang ZiXin, Yang KeLu, Yang YuanYuan, Yu ShanShan, Zhang QiuYi, Zhang XinYu, Zhao XinYu, Zhao YiMin
SHY48 (45)
Team SIII
(23)
Chen JingWen, Chen YiJun, Feng YiYing, Fu ZiQi, Guan SiYu, Han JiaLe, Jian RuiJing, Lai ZiXi, Li Hui, Liu Jiao, Liu Na, Lu TianHui, Nan LingPu, Qin Xi, Sun Min, Wang ShiMeng, Xu JingYan, Yang YunHan, Ye JinTong, Zang Cong, Zhao JiaRui, Zheng ShiQi, Zhu Yan
Team HIII
(22)
Dong SiJia, Fang ShiHan, Gao Chong, Gao ZhiXian, Gong MengTing, Kou ChengXi, Li Qing, Li XiNing, Liu JingHan, Lu FangZhu, Qu YueMeng, Ren YuQing, Wang FeiYan, Wang JinMing, Wang RuiQi, Xu FeiRan, Yang Xiao, Zhang AiJing, Zhang RuYi, Zhang YuHan, Zhang YunMeng, Zheng JieLi

1st Preliminary Result (速报)

  • Announcement Date: June 18 2017

Part 1

排名第1-16位
Position 1 to 16
1 2 3 4
NII
Huang TingTing
29,027.3
NII
Ju JingYi
15,814.8
B
Duan YiXuan
11,135.7
NII
Li YiTong
6,087.3
5 6 7 8
XII
Jiang Shan
5,063.1
B
Liu ShuXian
4,802.2
NIII
Chen HuiJing
4,551.7
X
Wang XiaoJia
4,421.2
9 10 11 12
NII
Jiang ZhenYi
4,392.3
X
Sun XinWen
4,267.7
X
Feng XiaoFei
3,925.2
SIII
Wang ShiMeng
3,895.2
13 14 15 16
X
Li Zhao
3,865.7
G
Chen Ke
3,702.7
E
Li Xiang
3,607.6
HII
Shen MengYao
3,581.6
排名第17-32位
Position 17 to 32
17 18 19 20
HII
Xu Han
3,552.1
SII
Zhang YuGe
3,542
HII
Zhang Xin
3,458.2
NIII
Liu LiFei
3,444.1
21 22 23 24
NIII
Chen NanXi
3,429.1
B
Sun Shan
3,333.2
E
Liu ShengNan
3,308.1
HII
Yuan YiQi
3,165.2
25 26 27 28
HII
Liu JiongRan
3,161.5
Z
Wang JiongYi
3,090.6
B
Zhang MengHui
3,086.8
NII
Lin SiYi
3,052.7
29 30 31 32
HII
Xu YangYuZhuo
2,978.5
SII
Chen Si
2,931.5
XII
Yu JiaYi
2,930.7
HII
Lin Nan
2,925.8
排名第33-48位
Position 33 to 48
33 34 35 36
SII
Lv Yi
2,852.6
B
Yan MingJun
2,790.8
NII
Huang TongYang
2,785
X
Wang JiaLing
2,613.6
37 38 39 40
G
Li QinJie
2,609.3
X
Song XinRan
2,604.4
SII
Xu ChenChen
2,600.4
X
Lin YiNing
2,566.1
41 42 43 44
XII
Lv MengYing
2,556.2
X
Li Jing
2,555.5
NIII
Liu QianQian
2,536.6
XII
Yan JiaoJun
2,477.9
45 46 47 48
HII
Hao WanQing
2,458.5
E
Chen QianNan
2,428.3
E
Chen JiaoHe
2,417.6
HII
Xu YiRen
2,402.2
排名第49-66位
Position 49 to 66
49 50 51 52
NII
Chen WenYan
2,390.7
NIII
Feng JiaXi
2,362.2
X
Qi Jing
2,358.7
HII
Liu PeiXin
2,345.1
53 54 55 56
NII
He XiaoYu
2,329.6
NIII
Lu Jing
2,299.7
G
Zhang KaiQi
2,295.8
NIII
Xiong XinYao
2,181.3
57 58 59 60
E
Zhang XiaoYing
2,154.5
G
Luo HanYue
2,143.7
G
Zeng AiJia
2,135.5
HII
Wang LuJiao
2,133.3
61 62 63 64
SII
Yuan YuZhen
2,131.3
G
Du YuWei
2,115.6
SII
Dai Meng
2,103.1
SII
Chen GuanHui
2,067.2
65 66
XII
Pan YingQi
2,055.4
XII
Liu ZengYan
2,052.5

Part 2

BEJ48 TOP 16
1 2 3 4
B
Duan YiXuan
11,135.7 (Rank 3)
B
Liu ShuXian
4,802.2 (Rank 6)
E
Li Xiang
3,607.6 (Rank 15)
B
Sun Shan
3,333.2 (Rank 22)
5 6 7 8
E
Liu ShengNan
3,308.1 (Rank 23)
B
Zhang MengHui
3,086.8 (Rank 27)
B
Yan MingJun
2,790.8 (Rank 34)
E
Chen QianNan
2,428.3 (Rank 46)
9 10 11 12
E
Chen JiaoHe
2,417.6 (Rank 47)
E
Zhang XiaoYing
2,154.5 (Rank 57)
E
Xu SiYang
-
B
Qing YuWen
-
13 14 15 16
E
Ma YuLing
-
E
Su ShanShan
-
J
Ren XinYi
-
E
Yang YiFan
-
GNZ48 TOP 16
1 2 3 4
NIII
Chen HuiJing
4,551.7 (Rank 7)
G
Chen Ke
3,702.7 (Rank 14)
NIII
Liu LiFei
3,444.1 (Rank 20)
NIII
Chen NanXi
3,429.1 (Rank 21)
5 6 7 8
Z
Wang JiongYi
3,090.6 (Rank 26)
G
Li QinJie
2,609.3 (Rank 37)
NIII
Liu QianQian
2,536.6 (Rank 43)
NIII
Feng JiaXi
2,362.2 (Rank 50)
9 10 11 12
NIII
Lu Jing
2,299.7 (Rank 54)
G
Zhang KaiQi
2,295.8 (Rank 55)
NIII
Xiong XinYao
2,181.3 (Rank 56)
G
Luo HanYue
2,143.7 (Rank 58)
13 14 15 16
G
Zeng AiJia
2,135.5 (Rank 59)
G
Du YuWei
2,115.6 (Rank 62)
G
Xie LeiLei
-
NIII
Hong JingWen
-
SHY48 TOP 16
1 2 3 4
SIII
Wang ShiMeng
3,895.2 (Rank 12)
HIII
Li XiNing
-
SIII
Yang YunHan
-
SIII
Han JiaLe
-
5 6 7 8
HIII
Kou ChengXi
-
SIII
Nan LingPu
-
HIII
Zheng JieLi
-
HIII
Xu FeiRan
-
9 10 11 12
HIII
Wang JinMing
-
HIII
Gao ZhiXian
-
SIII
Chen JingWen
-
HIII
Zhang YunMeng
-
13 14 15 16
SIII
Fu ZiQi
-
SIII
Liu Na
-
HIII
Gong MengTing
-
SIII
Jian RuiJing
-

2nd Preliminary Result (中报)

  • Announcement Date: July 09 2017

Part 1

排名第1-16位
Position 1 to 16
1 2 3 4
NII
Li YiTong
112,004.4
NII
Ju JingYi
100,204.9
NII
Huang TingTing
84,353.2
NII
Feng XinDuo
53,300.4
5 6 7 8
NII
Zhao Yue
37,160.4
NII
Zeng YanFen
32,266.8
SII
Mo Han
31,692
NII
Lu Ting
30,099.8
9 10 11 12
SII
Xu JiaQi
23,918.5
SII
Kong XiaoYin
21,956.3
NII
Lin SiYi
19,948.5
SII
Wu ZheHan
19,701.1
13 14 15 16
XII
Yan JiaoJun
15,746.4
G
Xie LeiLei
15,040.8
NIII
Liu LiFei
14,973.8
NII
Zhang YuXin
14,925.9
排名第17-32位
Position 17 to 32
17 18 19 20
X
Yang BingYi
14,720.5
SII
Sun Rui
14,114
B
Duan YiXuan
13,891
SIII
Han JiaLe
13,439.8
21 22 23 24
B
Hu XiaoHui
13,420.8
E
Su ShanShan
13,042.4
HII
Sun ZhenNi
13,013.9
B
Liu ShuXian
12,918.4
25 26 27 28
XII
Jiang Shan
12,795.4
NII
Yi JiaAi
12,352.6
X
Song XinRan
12,049.3
HII
Yuan Hang
12,048.3
29 30 31 32
SII
Dai Meng
11,812.8
HII
Yang HuiTing
11,638.6
X
Wang XiaoJia
11,581.8
NIII
Zheng DanNi
11,505.5
排名第33-48位
Position 33 to 48
33 34 35 36
HII
Hao WanQing
11,372.7
SII
Jiang Yun
11,350.4
HII
Liu JiongRan
11,156.5
XII
Hong PeiYun
10,966.3
37 38 39 40
XII
Zhang Yi
10,826.9
NII
Wan LiNa
10,681.7
HII
Xu YangYuZhuo
10,546.4
SII
Xu ZiXuan
10,332.7
41 42 43 44
NIII
Chen XinYu
9,878.6
E
Li YuanYuan
9,864.3
E
Li Zi
9,609.2
XII
Yu JiaYi
9,459.7
45 46 47 48
HII
Shen MengYao
9,113
NII
Jiang ZhenYi
9,047
SII
Lv Yi
8,979.9
SII
Chen GuanHui
8,739.5
排名第49-66位
Position 49 to 66
49 50 51 52
G
Chen Ke
8,724.2
NII
He XiaoYu
8,715.9
SII
Qian BeiTing
8,572.8
HII
Zhang Xin
8,473
53 54 55 56
X
Yang YunYu
8,437.7
NIII
Lu Jing
8,223.9
X
Li Zhao
8,009.4
X
Feng XiaoFei
7,999.6
57 58 59 60
SII
Zhang YuGe
7,858.2
NIII
Tang LiJia
7,821.3
HII
Xie Ni
7,697.3
XII
Liu ZengYan
7,686.5
61 62 63 64
HII
Lin Nan
7,651.4
E
Liu ShengNan
7,585.6
X
Zhang DanSan
7,532.3
NIII
Liu QianQian
7,271.3
65 66
SIII
Wang ShiMeng
7,180.3
NIII
Chen NanXi
6,847.4

Part 2

BEJ48 TOP 16
1 2 3 4
B
Duan YiXuan
13,891 (Rank 19)
B
Hu XiaoHui
13,420.8 (Rank 21)
E
Su ShanShan
13,042.4 (Rank 22)
B
Liu ShuXian
12,918.4 (Rank 24)
5 6 7 8
E
Li YuanYuan
9,864.3 (Rank 42)
E
Li Zi
9,609.2 (Rank 43)
E
Liu ShengNan
7,585.6 (Rank 62)
B
Sun Shan
-
9 10 11 12
J
Huang EnRu
-
E
Li Xiang
-
E
Xu SiYang
-
B
Niu CongCong
-
13 14 15 16
B
Zhang MengHui
-
B
Yan MingJun
-
E
Chen JiaoHe
-
E
Chen QianNan
-
GNZ48 TOP 16
1 2 3 4
G
Xie LeiLei
15,040.8 (Rank 14)
NIII
Liu LiFei
14,973.8 (Rank 15)
NIII
Zheng DanNi
11,505.5 (Rank 32)
NIII
Chen XinYu
9,878.6 (Rank 41)
5 6 7 8
G
Chen Ke
8,724.2 (Rank 49)
NIII
Lu Jing
8,223.9 (Rank 54)
NIII
Tang LiJia
7,821.3 (Rank 58)
NIII
Liu QianQian
7,271.3 (Rank 64)
9 10 11 12
NIII
Chen NanXi
6,847.4 (Rank 66)
G
Zhang QiongYu
-
NIII
Zuo JingYuan
-
NIII
Feng JiaXi
-
13 14 15 16
Z
Wang SiYue
-
NIII
Chen HuiJing
-
NIII
Xiao WenLing
-
NIII
Xiong XinYao
-
SHY48 TOP 16
1 2 3 4
SIII
Han JiaLe
13,439.8 (Rank 20)
SIII
Wang ShiMeng
7,180.3 (Rank 65)
HIII
Kou ChengXi
-
SIII
Zhao JiaRui
-
5 6 7 8
SIII
Lai ZiXi
-
SIII
Yang YunHan
-
HIII
Li XiNing
-
HIII
Zheng JieLi
-
9 10 11 12
HIII
Wang JinMing
-
SIII
Liu Na
-
HIII
Gao ZhiXian
-
HIII
Zhang YunMeng
-
13 14 15 16
HIII
Ren YuQing
-
SIII
Jian RuiJing
-
SIII
Qin Xi
-
HIII
Dong SiJia
-

Final Result (最终结果)

  • Announcement Date: July 29 2017

Concert Setlist

Overture
M01. 公主披风 (2016 Top Girls)
M02. 剧场女神 (SNH48 Team XII)
M03. 梦想的旗帜 (SNH48 Team X)
M04. H Zone (SNH48 Team HII)
M05. Brave Heart (SNH48 Team NII)
M06. 第48区 (SNH48 Team SII)
M07. We Are The BEJ (BEJ48 Team B)
M08. 初日 (BEJ48 Team E)
M09. 雨季之后 (BEJ48 Team J)
M10. 荣耀勋章 (BEJ48)
M11. 面包和奶油 (GNZ48 Team G)
M12. N3ver Give Up (GNZ48 Team NIII)
M13. 梅洛斯之路 (GNZ48 Team Z)
M14. 蒲公英的脚印 (GNZ48)
M15. Colorful Days (Color Girls)
M16. 无尽旋转 (SHY48 Team SIII)
M17. 悬铃木 (SHY48 Team HIII)
M18. 第一只兔子 (SHY48)
M19. Moonlight (7SENSES)
M20. 天使的圈套 (Zeng YanFen, Feng XinDuo)
M21. 黑夜女神 (Huang TingTing)
M22. 梦 (Mo Han, Zhao Yue, Lin SiYi)
M23. Monster (Zhang YuGe, Xu JiaQi, Wan LiNa, Liu JiongRan, Zhang DanSan)
M24. 关不掉 (Li YiTong)
M25. 对峙 (Lu Ting, Qiu XinYi, Dai Meng)
M26. 每一天 (Ju JingYi)
M27. 等不到你 (Ju JingYi)
M28. 夏日柠檬船 (MV Senbatsu Members)
M29. 钻石呐喊 (SNH48)
M30. 机尾云 (All)
M31. 彼此的未来 (All)
M32. 我心翱翔 (All)

Result Announcement

Future Girls (奔跑组)

66th - 58th Place

57th - 49th Place

Next Girls (梦想组)

48th - 41st Place

40th - 33rd Place

Under Girls (高飞组)

32nd - 25th Place

24th - 17th Place

Top Girls (高飞组)

16th - 8th Place

7th - 4th Place

3rd - 1st Place

Part 2

BEJ48 TOP 16

GNZ48 TOP 16

SHY48 TOP 16


BEJ48 TOP 16

16th to 8th Place
16 15 14
Team B
Qing YuWen
Team E
Chen QianNan
Team B
Zhang MengHui
13 12 11
Team J
Yang Ye
Team E
Li Xiang
Team E
Xu SiYang
10 9 8
Team J
Huang EnRu
Team B
Niu CongCong
Team B
Sun Shan
7th to 1st Place
7 6 5 4
Team E
Liu ShengNan
Team E
Li YuanYuan
Team E
Li Zi
Team B
Liu ShuXian
3 2
Team B
Hu XiaoHui
Team E
Su ShanShan
1
Team B
Duan YiXuan

GNZ48 TOP 16

16th to 8th Place
16 15 14
Team Z
Wang JiongYi
Team Z
Wang SiYue
Team G
Chen YuQi
13 12 11
Team NIII
Xiao WenLing
Team NIII
Zuo JingYuan
Team NIII
Feng JiaXi
10 9 8
Team NIII
Xiong XinYao
Team NIII
Chen XinYu
Team NIII
Lu Jing
7th to 1st Place
7 6 5 4
Team NIII
Liu QianQian
Team G
Zhang QiongYu
Team G
Chen Ke
Team NIII
Tang LiJia
3 2
Team NIII
Zheng DanNi
Team G
Xie LeiLei
1
Team NIII
Liu LiFei

SHY48 TOP 16

16th to 8th Place
16 15 14
Team SIII
Fu ZiQi
Team HIII
Zhang YunMeng
Team HIII
Ren YuQing
13 12 11
Team HIII
Dong SiJia
Team SIII
Jian RuiJing
Team SIII
Liu Na
10 9 8
Team HIII
Gao ZhiXian
Team HIII
Xu FeiRan
Team HIII
Zheng JieLi
7th to 1st Place
7 6 5 4
Team HIII
Wang JinMing
Team SIII
Yang YunHan
Team HIII
Kou ChengXi
Team SIII
Lai ZiXi
3 2
Team SIII
Zhao JiaRui
Team SIII
Wang ShiMeng
1
Team SIII
Han JiaLe

Part 2

66 - 49: Future Girls (奔跑组)

66th to 58th Place
66 65 64
GNZ48 Team NIII
Liu QianQian
15,409.6
▲ NEW
SNH48 Team HII
Shen MengYao
15,503.3
▲ NEW
SNH48 Team SII
Yuan YuZhen
15,786.2
▼ 35
63 62 61
SNH48 Team XII
Liu ZengYan
15,879
▲ NEW
GNZ48 Team G
Zhang QiongYu
16,032.4
▲ NEW
SNH48 Team SII
Chen GuanHui
16,642
▼ 14
60 59 58
SNH48 Team HII
Xie Ni
16,652.2
▼ 30
SNH48 Team NII
He XiaoYu
16,945.9
▲ NEW
GNZ48 Team G
Chen Ke
17,068.1
▲ NEW
57th to 49th Place
57 56 55
BEJ48 Team E
Li YuanYuan
17,210.7
▲ NEW
SNH48 Team HII
Yuan YiQi
17,418
▲ NEW
SNH48 Team NII
Jiang ZhenYi
17,644.3
▲ NEW
54 53 52
SNH48 Team X
Chen Lin
17,759.8
▲ NEW
SNH48 Team X
Zhang DanSan
17,931.6
▼ 37
SNH48 Team X
Yang YunYu
18,086.1
▼ 28
51 50 49
SNH48 Team HII
Hao WanQing
18,329.7
▲ NEW
GNZ48 Team NIII
Tang LiJia
18,351.3
▲ NEW
SNH48 Team XII
Hong PeiYun
18,878.7
▼ 18

48 - 33: Next Girls (梦想组)

48th to 41st Place
48 47 46 45
SNH48 Team HII
Yang HuiTing
18,988.2
▼ 14
SNH48 Team X
Feng XiaoFei
19,274.9
▲ NEW
BEJ48 Team E
Li Zi
19,382.1
▼ 19
GNZ48 Team NIII
Zheng DanNi
19,770.7
▲ NEW
44 43 42 41
SNH48 Team SII
Jiang Yun
19,942.4
▲ NEW
SNH48 Team X
Wang XiaoJia
20,066.1
▲ 2
SNH48 Team SII
Xu ZiXuan
20,222.4
▼ 7
SNH48 Team X
Wang Shu
20,487.7
▲ NEW
40th to 33rd Place
40 39 38 37
SNH48 Team XII
Fei QinYuan
20,614
▼ 18
SNH48 Team NII
Yi JiaAi
21,002.6
▼ 13
SNH48 Team X
Li Zhao
21,283
▲ NEW
SHY48 Team SIII
Han JiaLe
21,602.8
▲ NEW
36 35 34 33
SNH48 Team SII
Lv Yi
22,058.5
▲ NEW
BEJ48 Team B
Liu ShuXian
22,204.6
▲ NEW
BEJ48 Team B
Hu XiaoHui
23,292.7
▲ NEW
SNH48 Team HII
Yuan Hang
23,564.4
▲ NEW

32 - 17: Under Girls (高飞组)

32nd to 25th Place
32 31 30 29
GNZ48 Team G
Xie LeiLei
23,927.8
▲ 8
SNH48 Team XII
Zhang Yi
24,303.8
▲ 2
SNH48 Team XII
Yan JiaoJun
25,362.8
▲ 6
SNH48 Team X
Song XinRan
25,366.6
▼ 11
28 27 26 25
SNH48 Team XII
Yu JiaYi
25,928.9
▲ 18
SNH48 Team HII
Xu YangYuZhuo
27,195
▼ 8
SNH48 Team SII
Qian BeiTing
27,301.4
▲ 2
SNH48 Team X
Yang BingYi
27,534.7
▲ 14
24th to 17th Place
24 23 22 21
SNH48 Team HII
Liu JiongRan
27,931
▼ 9
GNZ48 Team NIII
Liu LiFei
28,168.8
▲ NEW
SNH48 Team HII
Sun ZhenNi
28,614.6
▼ 1
BEJ48 Team E
Su ShanShan
32,151
▲ NEW
20 19 18 17
SNH48 Team NII
Zhang YuXin
32,986.2
▲ NEW
SNH48 Team XII
Jiang Shan
33,332.2
▲ 13
SNH48 Team SII
Sun Rui
35,458.6
▲ NEW
SNH48 Team NII
Wan LiNa
39,758.9
▼ 3

16 - 01: Top Girls (星光组)

16th to 8th Place
16 15 14
SNH48 Team SII
Li YuQi
40,469.5
▲ 4
SNH48 Team SII
Wu ZheHan
41,674.9
▲ 8
SNH48 Team NII
Lin SiYi
45,981.6
▼ 1
13 12 11
BEJ48 Team B
Duan YiXuan
46,825.4
▲ 30
SNH48 Team SII
Kong XiaoYin
49,093.8
▲ 13
SNH48 Team SII
Dai Meng
53,569.1
▲ 1
10 9 8
SNH48 Team SII
Xu JiaQi
54,768.8
▲ 1
SNH48 Team SII
Zhang YuGe
78,345.6
▼ 1
SNH48 Team SII
Mo Han
88,034.2
▼ 2
7th to 1st Place
7 6 5 4
SNH48 Team NII
Zhao Yue
90,929.7
▲ 2
SNH48 Team NII
Zeng YanFen
111,145.9
▼ 2
SNH48 Team NII
Lu Ting
126,639.2
▲ 2
SNH48 Team NII
Feng XinDuo
133,607.1
▲ 1
3 2
SNH48 Team NII
Huang TingTing

165,193.8
SNH48 Team NII
Li YiTong

259,478.6
1
SNH48 Team NII
Ju JingYi

277,781.3


SNH48 Group General Election
1st
一心向前
Winner: Wu ZheHan
1st Runner-Up: Qiu XinYi • 2nd Runner-Up: Zhao JiaMin
2nd
梦想高飞
Winner: Zhao JiaMin
1st Runner-Up: Ju JingYi • 2nd Runner-Up: Li YiTong
3rd
比翼齐飞
Winner: Ju JingYi
1st Runner-Up: Li YiTong • 2nd Runner-Up: Huang TingTing
4th
我心翱翔
Winner: Ju JingYi
1st Runner-Up: Li YiTong • 2nd Runner-Up: Huang TingTing
5th
砥砺前行
Winner: Li YiTong
1st Runner-Up: Huang TingTing • 2nd Runner-Up: Feng XinDuo
6th
新的旅程
Winner: Li YiTong
1st Runner-Up: Mo Han • 2nd Runner-Up: Duan YiXuan
7th
创造炙热的青春
Winner: Sun Rui
1st Runner-Up: Lu Ting • 2nd Runner-Up: Song XinRan
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.